ถังกรองกระดาษ 25 Sq.ft | HAYWARD

ถังกรองกระดาษ

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : C250
Product : เครื่องกรองสตาร์เคลียร์ 25 Sq.ft.
อัตราการกรองน้ำ 3 ลบ.ม./ซม.
ขนาดความสูง 50 ซม.ความกว้าง 30 ซม.
ใช้กับ Super Pump 3/4 Hp ท่อเข้า/ออก ปั๊ม 1 1/2″
Warranty : 1 year