ถังกรองทราย 27″ | HAYWARD

ถังกรองทราย

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : VL270T
Product : เครื่องกรองทราย 27″
พร้อมทราย 4 ถุง
Warranty : 1 year

รับส่วนลดเพิ่ม CLICK!!!