ถังกรองทราย 17″ | EMAUX

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : MFV17
Product : เครื่องกรองทราย TOP MOUNT 17″ ( 1.5 นิ้ว )
อัตราการกรองน้ำ 7.00 ลบ.ม./ชม.
พร้อมทราย 1 ถุง
Warranty : 1 year