ถังกรองทราย 20″ | EMAUX

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : MFV20
Product : เครื่องกรองทราย TOP MOUNT 20″ ( 1.5 นิ้ว )
อัตราการกรองน้ำ 10.00 ลบ.ม./ชม.
พร้อมทราย 2 ถุง
Warranty : 1 year