ถังกรองทราย 24″ | EMAUX

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : MFV24
Product : เครื่องกรองทราย TOP MOUNT 24″ ( 1.5 นิ้ว )
อัตราการกรองน้ำ 14.00 ลบ.ม./ชม.
พร้อมทราย 3 ถุง
Warranty : 1 year