ถังกรองทราย 27A” | EMAUX

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : MFV27A
Product : เครื่องกรองทราย TOP MOUNT 27″ ( 1.5 นิ้ว )
อัตราการกรองน้ำ 14.40 ลบ.ม./ชม.
พร้อมทราย 4 ถุง
Warranty : 1 year