ถังกรองทราย -BLUE 18″ | PROMAX

ถังกรองทราย

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : 73045
Product : 18″ HI RATE SAND FILTER WITH TOP MOUNT MULTIPORT VALVE
M/V : 1-1/2″
Flowrate : 35 GPM
Warranty : 1 year