ถังกรองทราย -BLUE 22″ | PROMAX

ถังกรองทราย

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : 73055
Product : 22″ HI RATE SAND FILTER WITH TOP MOUNT MULTIPORT VALVE
M/V : 1-1/2″
Flowrate : 52 GPM
Warranty : 1 year