ถังกรองทราย -BLUE 26″ | PROMAX

ถังกรองทราย

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : 73065
Product : 26″ HI RATE SAND FILTER WITH TOP MOUNT MULTIPORT VALVE
M/V : 1-1/2″
Flowrate : 72 GPM
Warranty : 1 year