ถังกรองทราย 21″ | V500

ถังกรองทราย EMAUX

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : V500
Product : เครื่องกรองทราย TOP MOUNT 21″ ( 1.5 นิ้ว )
อัตราการกรองน้ำ 11.10 ลบ.ม./ชม.
พร้อมทราย 2 ถุง
Warranty : 1 year

รับส่วนลดเพิ่ม CLICK!!!