ถังกรองทราย 25″ | V650

ถังกรองทราย EMAUX

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : V650
Product : เครื่องกรองทราย TOP MOUNT 25″ ( 1.5 นิ้ว )
อัตราการกรองน้ำ 15.60 ลบ.ม./ชม.
พร้อมทราย 3 ถุง
Warranty : 1 year

รับส่วนลดเพิ่ม CLICK!!!