ถังกรองทราย 28″ | EMAUX

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : V700
Product : เครื่องกรองทราย TOP MOUNT 28″ ( 1.5 นิ้ว )
อัตราการกรองน้ำ 19.50 ลบ.ม./ชม.
พร้อมทราย 5 ถุง
Warranty : 1 year