ถังกรองทราย 28B” | EMAUX

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : V700B
Product : เครื่องกรองทราย TOP MOUNT 28″ ( 2 นิ้ว )
อัตราการกรองน้ำ 20.16 ลบ.ม./ชม.
พร้อมทราย 5 ถุง
Warranty : 1 year