ถังกรองทราย 36″ | EMAUX

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : V900
Product : เครื่องกรองทราย TOP MOUNT 36″ ( 2 นิ้ว )
อัตราการกรองน้ำ 31.20 ลบ.ม./ชม.
พร้อมทราย 10 ถุง
Warranty : 1 year