ถังกรองทราย 40″ | V1000

ถังกรองทราย EMAUX

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : V1000
Product : เครื่องกรองทราย TOP MOUNT 40″ ( 2 นิ้ว )
อัตราการกรองน้ำ 39.00 ลบ.ม./ชม.
พร้อมทราย 13 ถุง
Warranty : 1 year

รับส่วนลดเพิ่ม CLICK!!!