ถังกรองทราย 48″ | EMAUX

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : V1200
Product : เครื่องกรองทราย TOP MOUNT 48″ ( 2 นิ้ว )
อัตราการกรองน้ำ 51.60 ลบ.ม./ชม.
พร้อมทราย 18 ถุง
Warranty : 1 year