Vacuum for Concrete Pool

Vacuum for Concrete Pool

รหัส : EM2827C
รายละเอียด : Vacuum for Concrete Pool
ขนาด : 1.5″
Flow Rate : 150
วัสดุ: CYCOLAC ABS
สี: ขาว