ปั๊มสระว่ายน้ำ ZOFT DPOOL NOVA 0.75 HP

ปั๊มสระว่ายน้ำ

SWIMMING POOL PUMP
Model : 023860
Product : 0.75 HP
Port : 1.5″
Warranty : 1 year