ปั๊มสระว่ายน้ำ ZOFT DPOOL NOVA 1.5 HP

ปั๊มสระว่ายน้ำ

SWIMMING POOL PUMP
Model : 023862
Product : 1.5 HP
Warranty : 1 year