งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ

 

โครงการ : โรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์

ความเป็นมา : ปั๊มสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ของงทางโรงเรียนเสีย จึงทำการปิดสระไว้

สาเหตุ : ปั๊มสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ของงทางโรงเรียนเสีย ไม่ทำงาน ทำให้สระว่ายน้ำต้องปิดการใช้งาน

การแก้ไข : ทีมงานทำการติดตั้งปั๊มสระว่ายน้ำตัวใหม่ และเดินท่อใหม่

ระบบฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ :

 

สระว่ายน้ำโรงเรียน เกิดอาการเขียวเนื่องจากปั๊มชำรุดเสียหาย จึงทำการปิดสระอย่างถาวร
ปรับปรุงสระว่ายน้ำ
คุณหมี เข้าทำการรับรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไขจากผู้บริหารของโรงเรียน
ปรับปรุงสระว่ายน้ำ
ทีมงานทำการถอดรื้อปั๊มตัวเก่าออก เพื่อรอปั๊มใหม่มาวางแทน
ปรับปรุงสระว่ายน้ำ
ปั๊มสระว่าย NOZBART ขนาด 20 แรง จำนวน 3 ตัวเดินทางมาถึงที่โรงเรียนแล้ว
ปรับปรุงสระว่ายน้ำ
ทีมช่าง เช็คระยะการวาง การตัดต่อท่อต่างๆ
ปรับปรุงสระว่ายน้ำ
ทีมช่างทำการประกอบ ติดตั้ง ปั๊มสระว่ายน้ำ
ปรับปรุงสระว่ายน้ำ
ติดตั้งอุปกรณ์สระว่ายน้ำ
ปรับปรุงสระว่ายน้ำ
ติดตั้งอุปกรณ์สระว่ายน้ำ
ปรับปรุงสระว่ายน้ำ
ติดตั้งอุปกรณ์สระว่ายน้ำพร้อมทำการตรวจเช็คระบบก่อนส่งงาน
ปรับปรุงสระว่ายน้ำ
ส่งมอบงานติดตั้งอุปกรณ์สระว่ายน้ำ โดยทีมงานหมีพูล

สรุปการทำงาน : หลังจากติดตั้ง เดินระบบเสร็จทางโรงเรียนก็สามารถกลับมาเปิดการเรียน การสอนและจัดแข่งว่ายน้ำได้ตามปกติ