รวบรวมผลงานการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาสระว่ายน้ำ
โดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ตรงด้านสระว่ายน้ำมากกว่า 16 ปี

สถานที่ : บ้านท่านนิพนธ์ พร้อมพันธุ์
รายละเอียด : ปรับปรุงสระเก่า ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
การฆ่าเชื้อ : ระบบเกลือ PROCELL

ปรับปรุงสระว่ายน้ำ

สถานที่ : บ้านใหญ่สะสมทรัพย์
รายละเอียด : ปรับปรุงสระเก่า ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
การฆ่าเชื้อ : ระบบเกลือ PROCELL

ปรับปรุงสระว่ายน้ำ

สถานที่ : บ้านขจรประศาสน์ (สนามบินน้ำ)
รายละเอียด : ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่, ดูแลสระรายเดือน
การฆ่าเชื้อ : ระบบเกลือ

ปรับปรุงสระว่ายน้ำ

สถานที่ : บ้านท่านณรงค์สิทธิ์  เครือรัตน์
รายละเอียด : ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่, ดูแลสระรายเดือน
การฆ่าเชื้อ : ระบบเกลือ

สถานที่ : สระว่ายน้ำส่วนตัว
รายละเอียด : เปลี่ยนสระแขวน เป็นห้องเครื่องมารตฐาน
การฆ่าเชื้อ : ระบบเกลือ PROCELL

ปรับปรุงสระว่ายน้ำ

สถานที่ : สระว่ายน้ำส่วนตัว
รายละเอียด : เปลี่ยนสระแขวน เป็นห้องเครื่องมารตฐาน
การฆ่าเชื้อ :

สถานที่ : สระว่ายน้ำส่วนตัว
รายละเอียด : เปลี่ยนสระแขวน เป็นห้องเครื่องมารตฐาน
การฆ่าเชื้อ : ระบบเกลือ PROCELL

สถานที่ : สระว่ายน้ำส่วนตัว คุณมังกร
รายละเอียด : เดินระบบสระ ติดตั้งน้ำแร่
การฆ่าเชื้อ : ระบบน้ำแร่ NAKED

ปรับปรุงสระว่ายน้ำ

สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค
รายละเอียด : ถอดอุปกรณ์เก่า ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
การฆ่าเชื้อ : ระบบเกลือ PROCELL

สถานที่ : โรงแรมแลนดแคสเตอร์
รายละเอียด : ถอดอุปกรณ์เก่า ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
การฆ่าเชื้อ : ระบบเกลือ PROCELL

สถานที่ : บ้านคุณตี๋พนัส การาจ
รายละเอียด : ช่างทิ้งงาน ปรับปรุงใหม่ทั้งหมด
การฆ่าเชื้อ : ระบบเกลือ PROCELL

ปรับปรุงสระว่ายน้ำ

สถานที่ : โรงแรมพชร สวีท สุขุมวิท
รายละเอียด : ติดตั้งอุปกณ์สระว่ายน้ำ
การฆ่าเชื้อ : –

ปรับปรุงสระว่ายน้ำ

สถานที่ : โรงแรมพญาไท พลาซ่า
รายละเอียด : ถอดอุปกรณ์เก่า ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
การฆ่าเชื้อ : –

สถานที่ : คอนโดสุขุมวิท 15
รายละเอียด : ถอดอุปกรณ์เก่า ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
การฆ่าเชื้อ : ระบบเกลือ PROCELL

ปรับปรุงสระว่ายน้ำ

สถานที่ : ทัศนาการ์เดนท์คลับ
รายละเอียด : ถอดอุปกรณ์เก่า ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
การฆ่าเชื้อ : –

ปรับปรุงสระว่ายน้ำ

สถานที่ : เท็มโป้ คอนโด รัชดา
รายละเอียด : ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ ไฟแบน Jesta
การฆ่าเชื้อ : –

สถานที่ :สระว่ายน้ำส่วนตัว คุณคิง
รายละเอียด : สระไม่มีระบบ ติดตั้งชุดโมบายล์
การฆ่าเชื้อ

สถานที่ :สระว่ายน้ำส่วนตัว คุณปลา
รายละเอียด : สระไม่มีระบบ ติดตั้งชุดโมบายล์
การฆ่าเชื้อ : 

สถานที่ : สระว่ายน้ำพูลวิลล่า
รายละเอียด : วางระบบ ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
การฆ่าเชื้อ : ระบบเกลือ PROCELL

สถานที่ : สระว่ายน้ำส่วนกลาง
รายละเอียด : เดินระบบใหม่ ติดตั้งอุปกรณ์
การฆ่าเชื้อ : ระบบเกลือ PROCELL

สถานที่ : สระว่ายน้ำส่วนตัว
รายละเอียด : ติดตั้งอุปกรณ์สระว่ายน้ำ
การฆ่าเชื้อ : ระบบเกลือ PROCELL

สถานที่ : โรงเรียนลาดกระบัง
รายละเอียด : ถอดอุปกรณ์เก่า ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
การฆ่าเชื้อ : ระบบเกลือ PROCELL

ปรับปรุงสระว่ายน้ำ

สถานที่ : สระว่ายน้ำส่วนตัว
รายละเอียด : ปรับปรุงสระเก่า ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
การฆ่าเชื้อ : ระบบเกลือ PROCELL

สถานที่ : สระว่ายน้ำหมู่บ้าน KC
รายละเอียด : เปลี่ยนอุปกรณ์เก่า ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
การฆ่าเชื้อ : ระบบเกลือ PROCELL

ปรับปรุงสระว่ายน้ำ

สถานที่ : สระว่ายน้ำส่วนตัว บางนา
รายละเอียด : เปลี่ยนอุปกรณ์เก่า ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
การฆ่าเชื้อ : ระบบเกลือ PROCELL

สถานที่ : สระว่ายน้ำส่วนตัว
รายละเอียด : เดินระบบสระใหม่ทั้งหมด
การฆ่าเชื้อ : ระบบเกลือ PROCELL

สถานที่ : สระว่ายน้ำส่วนตัว
รายละเอียด : ปรับปรุงสระเก่า ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
การฆ่าเชื้อ : ระบบเกลือ PROCELL

งานรีโนเวทสระว่ายน้ำ

สถานที่ :สระว่ายน้ำส่วนตัว เสรีไท
รายละเอียด : สระไม่มีระบบ ติดตั้งชุดโมบายล์
การฆ่าเชื้อ

สถานที่ : สระว่ายน้ำส่วนตัว
รายละเอียด : เปลี่ยนอุปกรณ์เก่า ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
การฆ่าเชื้อ : ระบบเกลือ PROCELL

สถานที่ : สระว่ายน้ำส่วนตัว
รายละเอียด : ช่างทิ้งงาน ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
การฆ่าเชื้อ : ระบบเกลือ PROCELL

สถานที่ : สระว่ายน้ำส่วนกลาง
รายละเอียด : อุปกรณ์เก่าชำรุด ติดตั้งโมบายล์
การฆ่าเชื้อ : –

สถานที่ : สระว่ายน้ำส่วนกลาง
รายละเอียด : เปลี่ยนสระสำเร็จรูป เป็นสระมารตฐาน
การฆ่าเชื้อ : ระบบเกลือ PROCELL