220V/50Hz

รายละเอียด

รหัสสินค้า : 5P6R6D-209
ท่อน้ำเข้า-ออก: 2″ x 2″
แรงม้า : 0.75 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 1 สาย
โวตต์/เฮิรตซ์ : 220V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : 5P6R6E-210
ท่อน้ำเข้า-ออก: 2″ x 2″
แรงม้า : 1 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 1 สาย
โวตต์/เฮิรตซ์ : 220V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : 5P6R6F-211
ท่อน้ำเข้า-ออก: 2″ x 2″
แรงม้า : 1.5 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 1 สาย
โวตต์/เฮิรตซ์ : 220V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : 5P6R6G-212
ท่อน้ำเข้า-ออก: 2″ x 2″
แรงม้า : 2 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 1 สาย
โวตต์/เฮิรตซ์ : 220V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : 5P6R6H-213
ท่อน้ำเข้า-ออก: 2″ x 2″
แรงม้า : 3 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 1 สาย
โวตต์/เฮิรตซ์ : 220V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

380V/50Hz

รายละเอียด

รหัสสินค้า : 5P6R6D3-209
ท่อน้ำเข้า-ออก : 2″ X 2″
แรงม้า : 0.75 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 3 สาย
โวตต์/เฮิรตซ์ : 380V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : 5P6R6E3-210
ท่อน้ำเข้า-ออก : 2″ X 2″
แรงม้า : 1 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 3 สาย
โวตต์/เฮิรตซ์ : 380V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : 5P6R6F3-211
ท่อน้ำเข้า-ออก : 2″ X 2″
แรงม้า : 1.5 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 3 สาย
โวตต์/เฮิรตซ์ : 380V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : 5P6R6G3-212
ท่อน้ำเข้า-ออก : 2″ X 2″
แรงม้า : 2 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 3 สาย
โวตต์/เฮิรตซ์ : 380V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : 5P6R6H3-213
ท่อน้ำเข้า-ออก : 2″ X 2″
แรงม้า : 3 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 3 สาย
โวตต์/เฮิรตซ์ : 380V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

สอบถามก่อนได้ค่ะ

หากท่านไม่ทราบในการเลือกซื้อสินค้า ปรึกษาหมีได้ตลอดเวลาค่ะ เพราะอุปกรณ์สระว่ายน้ำ จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการแนะนำให้กับลูกค้า เพื่อป้องกันปัญหาที่ตามมาภายหลัง รวมไปถึงบริการหลังการขายจากเราค่ะ