งานติดตั้งเครื่องเกลือ PROCELL

สระว่ายน้ำส่วนตัว

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

บรรยากาศการทำงาน