ทัศนาการ์เด้นท์

บริษัท หมีพูล อิควิปเม้นท์ จำกัด และ บริษัท เรดพูล เซอร์วิส จำกัด ได้มีโอกาสเ้ขาไป
เปลี่ยนระบบกรองจากรกองผ้า เป็นกรองทรายที่ดูแลง่ายกว่า ประหยัดกว่าค่ะ