ลาก่อน Complete set
ติดตั้งอุปกรณ์สระมาตรฐานดีกว่า

สำหรับลูกค้าที่เคยใช้ชุด Complete set หรือห้องเครื่องแบบแขวนลอยจะเจอปัญหาตามมามากมายเช่น ปั๊มสระว่ายน้ำเสีย น้ำท่วมห้องเครื่อง ปัญหาเหล่านี้แก้ได้ด้วยการติดตั้งห้องเครื่องมาตรฐานที่มีการระบายความร้อนที่ดี ง่ายต่อการดูแลสระ

ตัวอย่างผลงาน